Touch for Balance

Een verzoek tot vernietiging van (delen van) je medisch dossier moet je schriftelijk doen. De behandelaar of instelling bepaalt of zij je gegevens vernietigen.

Wanneer je gegevens verwijderd worden, zal je schriftelijke verzoek bewaard blijven. Samen met de brief dat er aan je verzoek voldaan wordt. Mocht er bij een latere behandeling toch behoefte blijken aan informatie uit je ‘oude’ dossier, dan zal alleen terug te vinden zijn dat dit op jouw verzoek is vernietigd. Als patiënt doorbreek je daarmee mogelijk wel de continuïteit in de behandelingsgegevens. Houd er rekening mee dat je (delen van) je ziektegeschiedenis vernietigt. Dit kan lastig zijn bij toekomstige behandelingen. Binnen 3 maanden na je verzoek, wordt je dossier vernietigd.

Een behandelaar kan medische redenen hebben om niet te voldoen aan je verzoek om gegevens uit je medisch dossier te verwijderen. Bijvoorbeeld als de vernietiging goed hulpverlenerschap van de behandelaar zou belemmeren. Of om te voorkomen dat een bepaald onderzoek nog een keer moet worden uitgevoerd. Ook gegevens die voor anderen van groot belang kunnen zijn -bijvoorbeeld over een erfelijke ziekte- zullen bewaard moeten worden. Wanneer je behandelaar de gegevens niet wil verwijderen, moet hij/zij dat met onderbouwing aan jou uitleggen.

Heb je een klachtenprocedure gestart naar aanleiding van een behandeling? Dan zal je behandelaar je dossier niet vernietigen. Het dossier bevat immers de gegevens over je behandeling.

 

In de brochure ‘Medisch dossier‘ lees je meer over je rechten met betrekking tot je medisch dossier.